Tartarugas

10. Klasse

Mer Tartarugas send zwösche 15 ond 17 Johr alt ond belded de Leitigkors im Blaureng Horw. Wie's üse Name scho seid nähmed mer's gärn gmüetlech ond düend am liebschte chli zäme chille ond feini Snacks schnabuliere. Osserdem dönd mer sehr gärn zäme plaudere, send sehr offe ond bi üs gids immer öpis z'lache! Falls öper guet cha Vorzält boue, wär das sehr welkomme be üs, well mir chönd das leider ned :) Mer hend deför anderi Qualitäte, das hemmer z'letscht üsne wunderbare Leiterinne De Luz, de Madli ond de Carla z'verdanke. Dank ihne wüssemer jetzt au wie en Staubsuger fonktioniert. 

Falls du üsi Schildchrottfamily Wetsch joine, besch jederzit wilkomme <3

Ciao Kakao Tartarugas :)

Tartarugas

Luzia 23-1706x1706
Luzia Michael / Petala
Jublinis
Madlaina Stecher / Rambora
Papiersammlung
Carla 22-2952x2954
Carla Holecek / Laosha
Social-Media